Σύγχρονος Χορός & Αυτοσχεδιασμός

Σύγχρονος Χορός – Contemporary Dance

Ο σύγχρονος χορός αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως αντίδραση προς το μπαλέτο, ψάχνοντας τις πιο φυσικές γραμμές του σώματος, με μεγάλη ενέργεια, ποικιλία και ευελιξία κινήσεων και μπορεί να χορευτεί με κάθε είδος μουσικής. Η τεχνική του είναι προσιτή για αρχάριους αλλά επιτρέπει και στους έμπειρους χορευτές να ανακαλύψουν νέα όρια κίνησης του σώματος.
Οι τεχνικές που διδάσκονται είναι:

  • Limon technique
  • Release technique
  • Release Limon based technique